Afwikkelen van een erfenis: regel het binnen drie maanden

606
Erfenis

Als een naaste overlijdt, komen er veel emoties op je af. Een moeilijke periode, waarbij er ook veel praktische zaken geregeld moeten worden, onder andere bij de notaris. Het is dan belangrijk om de termijn van drie maanden in de gaten te houden.

Drie maanden

De wet hanteert een termijn van drie maanden voor diverse zaken met betrekking tot het afwikkelen van een erfenis. Denk aan het ongedaan maken van de wettelijke verdeling, bijvoorbeeld vanwege de te betalen erfbelasting. En als een van de erfgenamen minderjarig is of onder bewind staat, wordt de erfenis voor die erfgenamen na drie maanden automatisch beneficiair aanvaard. Wil je wat anders, dan moet je dat binnen drie maanden aanvragen bij de kantonrechter. Na deze periode kun je sommige zaken niet meer regelen.

Vraag vrijblijvend advies aan onze notaris als je er niet helemaal uitkomt!

Ongedaan maken wettelijke verdeling

De wet geeft de langstlevende het recht om de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De langstlevende moet namelijk binnen drie maanden na het overlijden verklaren dat hij of zij de wettelijke verdeling ongedaan maakt. Deze verklaring moet in een notariële akte zijn opgenomen, die vervolgens ook binnen diezelfde drie maanden moet zijn ingeschreven bij de rechtbank.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan is de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt en is het alsof er helemaal geen wettelijke verdeling is geweest. Dat wil zeggen: de langstlevende en de kinderen worden allen tezamen als ‘gelijke’ erfgenamen eigenaar van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap en moeten dus ook met elkaar samenwerken om de nalatenschap te verdelen.

Let op: Het is niet mogelijk om de wettelijke verdeling deels ongedaan te maken, bijvoorbeeld alleen voor bepaalde bezittingen en/of schulden. Het is dus alles of niets.

Alternatief: regel het in een testament

De wettelijke verdeling ongedaan maken kent dus zelf ook nadelen: de langstlevende moet dit binnen de korte termijn van drie maanden na overlijden beslissen en de wettelijke verdeling kan niet deels ongedaan worden gemaakt. Daarnaast wordt de langstlevende, in het geval hij of zij de wettelijke verdeling ongedaan maakt, voor de verdeling van de nalatenschap afhankelijk van de medewerking van de kinderen. Met een goed testament kan dit worden opgevangen. Onze notaris adviseert je hier graag over.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here